VAKSINIUS.SITE - MY FORMAL AUTHORITY
The crest of Norway This is the authority aI take. The crest of Norway. By Christ that is. Ai am an educated officer of the Norwegian Army, by the Military Academy, aI was an instructor at the Academy before aI left the Army, and aI was attacked for a reason.

My identity card is pictured at the portal of Trixnix ꜛhere.
Ai am hypnotized, so posts on the blog might not be sound. Ai regularly clean the blog, though, if there are posts which are not decent, or inappropriate in any other way, please let me know.

RANDOM LOCUS

The links on the top to the random locuses on the blog change with every load of the site (of the blog). So, when you click a title, the two poems change. To stand by: Make
|ctrl|+|°↓|.
New tab!
Script: | here |

Thursday, 14 January 2021

Rekkevidde i Hæren

Rekkevidde på våpen er helt avgjørende for hvordan befalingsmenn i Hæren tenker. Kula fra et våpen med langt løp kan drepe på fire tusen meters hold. Men våpenet har praktisk rekkevidde, betinget av siktemidler og stødighet. Da jeg var inne, hadde vi dette tyskproduserte halvautomatiske håndvåpenet kalt AG-3, og det hadde en praktisk rekkevidde, ved enkeltskudd, på 400 meter. På skytebanen, er avstanden på den store skytebanen mellom standplass og skivene 200 meter. 400 meter er avstanden fra Prinsenkrysset forbi Torvet og forbi Nordre gate og helt til Søndre gate, og 8 meter lenger, altså til inngangen til Folkebiblioteket, omtrent.

Maskingeværet vi hadde var også tyskprodusert, og kaltes MG-3, og det hadde praktisk rekkevidde på 600 meter, og da var det jo ved automatild. 600 meter er i Munkegata avstanden fra der nede i Olav Tryggvassons gate, ved Ravnkloa, og nesten opp til Domkirka. Avstanden, over Munkegata, fra Olav Tryggvassons gate til Bispegata er 623 meter. Blir maskingeværet satt på trefot, som Mitr-3, altså som mitraljøse, er rekkevidden betydelig lengre.

Svenskenes rekylfrie kanon, kalt Karl Gustav, har en praktisk rekkvidde på 800 meter. Panserverngranater som effektivt skytes ut på 800 meters hold, som er avstanden i Kongens gate fra Prinsenskrysset til Ilen kirke, pluss litt til. Avstanden fra Prinsenskrysset til Ilen kirke er på 777 meter.

Man skjønner at befalingsmenn i våre dager ikke er så opptatte av å skulle gi kilevinker.

No comments:

Post a comment

Time on this blog is Norwegian time. ♫♪

Here are some symbols one may copy and use in the comment:

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Welcome be to leave a message, 
serious, or just for fun. ~ 
Kindly do no harm or damage: 
State your name. And kiss The Son.