Thursday, 21 October 2021

Kjernen

Kong Olav ytret på et tidspunkt at han også var konge for kommunistene. Jeg fattet ikke hvilken kontekst han ytret disse ord i, men det er, altså, min meining at bare uniformerte soldater burde blitt dekorerte etter den Annen Verdenskrig. Forøvrig er det klart at den mishandling jeg selv er gjenstand for henger nøye sammen med at jeg ble utdannet til å være vernepliktig krigsskoleutdannet offiser. Jeg er Kongens mann, uansett hva klær jeg bærer. Alle vet.

Stundens alvor

Mens pleierne i psykiatrien sitter eller står og gliser er jeg utsatt for de forferdeligste overgrep. Som om jeg skal berge når man allerede er hjemme ...

Til Helvete hen

Behandlingen av meg i Psykiatrien er spott av den Hellige Ånd. Intet mindre.

Thursday, 14 October 2021

Some sites are restored

Okay ... Ai will be hospitalized, again, tomorrow, and aI cannot make all new within a day. The poetry collections pointed to on the random epigrams links on Prixnix.com aI see aI cannot leave deleted, so aI have recovered damesnames, jentemente, godmix and world wide wit want. By december the 1st everyone of those will be taken down, though, by Google. And by now aI cannot do anything on or with the sites.

Wednesday, 13 October 2021

Man skjønner det ikke

Man skjønner ikke den kjærlighet som er vist ved hva man kan komme over på internet. Selv benytter jeg meg av to gratisprogrammer, for eksempel, som har vært avgjørende viktige for Trixnix. Det er programmene kalt Paint.Net og ColorMania. Det er nesten sykt hva kjærlighet de der ingenørene har lagt for dagen. Men bare nesten. De er helt på topp hva gjelder intellekt i verden. Og de tenker, helt sikkert, sånn takknemlig. Også i Google, og i SoundCloud, og i MuseScore, for eksempel, vises det fantastisk kjærlighet. Det er sånn at en ønsker en kunne snakke til de der som har laget det en får anledning til å lage. Og de er anonyme. Og Gud vet hva kjedelige økonomiske elendigheter de har å sloss mot. Vi vet det ikke. Men Gud gi, at de føler seg trygge, og ivaretatte, i sin misjon, de som er begavede til å føre oss videre.

Imagine

Imagine what aI could have been and what aI could have done if it was not for Satan ..

Not so good

Memory noteIf you are seen
by not so keen
you should be kind
for not to mind.

Tuesday, 12 October 2021