Jeg tenker: [ ꜜ Her ]To be will never die

Saturday, 18 January 2020

Out of order

If you cannot control yourself
you are a monster, not an elf.
The elf, you see, is flying low,
and monster is that chance to blow.

Friday, 17 January 2020

Det å ha det hyggelig sammen

Hei, unger, og da tenker jeg på ungene på Kattem, spesielt: Jeg vil dele noe med dere.

Nå er jeg sliten. I sommer, da jeg virkelig ryddet i skogen, kom jeg i god form, men jeg har hatt litt påkjenning etter det. Liksom. Så, formen nå er ikke så god. Likevel har jeg ryddet litt, i skogen, i det siste. Der hadde vært nye omfattende kontaminasjoner, med kvister og greiner spredt rundt overalt. Og da jeg tok bort de, festet jeg grepet på skogen, samtidig. Hva jeg tenker, er at det heter Hestsjøen og Leirsjøen, men Lianvannet. Så, en gang må Hestsjøen, for eksempel, ha vært større enn Lianvannet. Sånn som jeg ser for meg at det må ha vært, for lenge siden, tenker jeg at Hestsjøen lenge var betydelig større enn Lianvannet. Ellers ville de jo ikke kalt vannet «sjø». Og, så tenker jeg at det må ha vært vann på Kattem, også, for en ser jo spor etter store og små elver overalt, og sånn som jeg tenker meg det var, for lenge siden, må det ha vært mye vann, her. Og, alt vannet ble til to vann, her på Kattem, tenker jeg meg, hvor det store lå på fotballbanen til skolen, og det lille vannet lå ned mot Rødrevvegen. I Dunderskogen er der masse gamle løp av vann, ikke sant, som går til dalen. Og sørover går det også et løp, nemlig vest for holtet til småbarna. Og til Dalen i vest går det også løp. Jeg tenker at det som nå er veien laget av knust stein, og som går ned til dalen fra øst, er et gammelt elvefar, og at der nede, hvor basketballbanen er, har det en gang vært et vann. Og, lenger sør, mor bebyggelsen i sør, går det fra veien Uståsen også et uttørket bekkefar ned til Dalen, nemlig til den store dungen med kappede trær og hageavfall. Elvene må jo ha kommet fra et sted. Og det er morsomt å tenke på at her gikk sikkert Olav den Hellige og trippet over alle bekkene og flørtet med døtrene til Einar Tambarskjelvar. For han bodde nok ikke langt unna. Det tror jeg.

Og i dag ryddet jeg i utgangen av Dunderdalen, altså i sør. Jeg gikk løs på åssiden opp mot bonden i øst, selv om det sikkert er bondens mark, og jeg måtte lage en ny kvistdunge. Og nå er der 7 kvistdunger jeg har laget i utgangen av dalen, og 8 med den som er oppe i lia, mot utgangen av skogen. Det viser at her har vært voldsom kontaminering. Så, noe må der være, der nede i dalen, og siden jeg syntes jeg luktet lik da jeg ryddet brennesle der, i sommer, og der var enorme mengder brennesle, tenker jeg at der må være flere graver, som ikke ligger dypt nok. Og, det er feigt å fylle området med søppel og kvist heller enn å markere det. Nå har jeg gjort området ryddig, rent, og pent, og en kan ta seg fram i utgangen av det.

Ellers vil jeg fortelle dere at jeg skrev en bloggpost i går til barn som snakker Engelsk, om port, altså inngang. Jeg håper de får lese den. Dere vet, at disse onde kan forhindre at hva jeg poster blir vist, og de kan forhindre at jeg får se hva jeg bør se. De kan, for eksempel poste i mitt navn, og forhindre at jeg får se det. Så, oss i mellom er det møtene og arbeidet i skogen, spesielt, som gjelder, ikke sant. Det er litt dumt at dere ikke får snakke ordentlig til meg, men jeg synes vi likevel har en veldig fin tone oss imellom. Hva jeg vil skrive her, til dere, er at der nå er 12 porter til skogen, mener jeg. Og vit, at en vil føle seg mye mer hjemme i skogen om en tar seg inn gjennom en av de portene. «Ta dere inn gjennom den trange port,» sa Jesus. Da er en velkommen.

Change it all

Being not to be forgiven, it appears by Satan driven. Turn to God, in such a case, change all! Try not to rearrange.

The New Jerusalem
Vaccinius