Friday, 24 September 2021

Hello - America

TO AMERICA - FROM THE FATHERS

You are no child if you are so
that from the father you will go
if only he is proud of you.
You know, the father is to do.

Take heed, and be your fathers of.
America is made of love.
And end this misery by which
the powerful is being rich.

Come On - America by Vaccinius

Thursday, 23 September 2021

Flagget

Vet dere, i gamle dager var det sånn at flaggstanga var i trevirke, og den var hvit. I våre dager er den i metall, og kan bøyes. Vi hadde et dømme på det forleden, på Kattem. Noen hadde vært uheldig og hadde kjørt inn i den. Anne Loise, som er seks år gammel, var det ikke. Jeg spurte henne. Og jeg synes det er dumt at flaggstanga i dag kan bøyes. Ikke sant. Stå i vinkel, liksom. Hvem i dag er det, forresten, som akter på regelen om at om flagget berører bakken så skal det brennes? Jeg mener, det flagget kan være ganske stort. Hvordan tørker man flagget, rundt omkring?

Noe er hellig

Nylig var det et attentatforsøk mot en rådgiver til den Ukrainske presidenten. Se en artikkel i NRK her. Det er noen forhold som er interessante i den saken, uavhengig av det skremmende med den, og de lidelser den må ha gitt. Og man skal merke seg at den Ukrainske presidenten har uttalt at han ikke vet hva eller hvem som står bak, og at presidenten så på attentatet som et angrep på presidenten.

En rådgiver er jo ikke et regjeringsmedlem. Regjeringen er presidentens råd, altså er regjeringsmedlemmene presidentens fremste rådgivere. Så er det i alle kristne nasjoner. Rådgivere presidenten ellers utpeker er foreløpige, altså midlertidige. Likevel er de som presidentens stab å regne, og i så måte kan vi sammenligne med offiserer i Forsvaret. De er kongens menn, og har egentlig ingen myndighet, men i krise og krig kan de anta myndighet som om de var kongen i person. Slik at når presidenten ser på angrepet som et angrep på seg selv har han rett i det. Og presidenten er hellig. Det er noe som er utenkelig, i verden, og det er attentat mot et lands overhode. Det har skjedd. Vi husker Kennedy i 1963. Men det å angripe et lands overhode er den groveste kriminelle handling. Det er utenkelig at en annen nasjon ville finne på å gjøre slikt. Så å gjøre ville være ris til egen bak, eller verre, om vi tenker på ordet i Salomons ordspråk der det heter at den som graver en grav for andre skal selv falle i den. For, ved å begå en sånn handling ville folket vanhellige sitt eget overhode. Noe alminnelig ville bli søkt innført. Slik at når der er politikere i Ukraina som peker på Russland som skyldig i attentatet er det hårreisende. Angrep på presidenten selv, på presidentens råd, på presidentens rådgivere og på diplomater er utenkelig.

Wednesday, 22 September 2021

Steinene på gårdsplassen

Jeg tenker at steinene på gårdsplassen min, slik de nå er arrangerte, er en kulminasjon av hva jeg satte meg fore å gjøre ved den stipendiatstilling i ledelse og organisasjon som jeg på første halvdel av 1990-tallet hadde. Tittelen på min oppmerksomhet var "etikk og verdisyn som grunnlag for ledelse". Verket på gårdsplassen min kan få undertittel "æres skal som æres bør." På gårdsplassen min har jeg illustrert kultur, ved to perspektiver. Konstitusjon er det sentrale anliggende.

Tuesday, 21 September 2021

My music

What aI now do, with, or by my music, is to get an overview and sort it out. MuseScore will be the service by which the river of Trixnix is given, and my music is the river, though perhaps aI will take another service in account to present my Norwegian songs. Lately, aI have posted anew my songs in English and also all my tunes for accordion, aI believe. Ai will have to check if it is so. And as aI post specific folders, as for instance songs in English, aI make a list and mark which of those aI have registered in TONO, for example. Nothing of the creation is changed, though, by those lists, and by the sets made on MuseScore, an order is given. Order made means one can relate.

Ai am not finished, ordering. It will take take time to finish. Though, by now there are approximately 190 pieces of music on MuseScore. There will be more. Ai have not posted on internet all my Norwegian songs, again, and even if aI choose not to post those on MuseScore, there is music, nevertheless, which aI have taken down and not posted again. The order aI make, by the folders and the lists, will be directing my work, in that respect.

Please notice, aI have posted music on SoundCloud which is not posted on MuseScore. Those playlists are wells on Trixnix.

Monday, 20 September 2021

Utgangspunkt

Det er høst, og man forventer regn. Og sorg er ikke ille. Sorgens glede er selve hva som liv er. Og la meg peke tilbake: Hva hadde skjedd om man reagerte da jeg i 1997-98 gikk til utenlandske ambassader og fortalte at Grunnloven gjaldt uansett hva. Jeg var rasende. Og det var hva jeg gjorde.

Pornobilder av kronprinsessen

Når der er pornobilder av kronprinsesse Mette Marit på internett, og der er, se ꜛher, så er der en kostitusjonell krise i Norge. I henhold til Grunnlovens §1 er ikke kongen korrupt. Ingen kvinne av det formelle Norge er et ludder. De bildene som vises er av nyere dato. Dette forhold er isolert sett uavhengig av hva som har passert meg, men det er to sider ved samme sak.

Marry me

Marry Me by Vaccinius

Saturday, 18 September 2021

Jeg husker ingen ting

Noe må ha skjedd meg på veg fra butikken i går kveld. Jeg har intet minne om siste del av spaserturen eller av kvelden hjemme etterpå, og der var bloggposter og tweets fra da som var meningsløse. Må denne mishandlingen av meg opphøre.

Friday, 17 September 2021

Way out

It is so simple: Forbid the woman to establish organizations to serve or expand the womanish. Womanish rights are human rights. And any organization will be taken control of. And, the woman is the women's worst enemy.

Dette er litt interessant

 Jeg er forhindret fra å finne ut dette, men:

1. Hva er Afghanistans befolkning sammenlignet med Norges?

2. Hva er verdiøkningen (GNP) i Afghanistan sammenlignet med i Norge?

3. Hva er utenlandsgjelden i Afghanistan sammenlignet med i Norge?

4. Hvor stor er den lovte hjelp til Afghanistan? Hva betyr den?

5. Hva betyr det at Afghanske midler er sperret i utlandet? Hvor store er de?